Bedankt voor de bloemen….

Af en toe krijgen we, aan Gemeenteberichten of OKe geschreven, bedankjes voor het ontvangen van de bloemen uit de kerk. Doorgaans plaatsen we die niet, omdat het al woekeren is met de ruimte. In deze zomertijd drukken we er weer eens eentje af. 

Daarmee geven we de dank door van allen die mondeling of schriftelijk (o.a.) Marianne Noordijk bedankten die elke week de namen voor de ontvangers van de bloemen uit de kerk bepaalt, op voordracht van pastoraal contactpersonen, predikanten of ander gemeenteleden. De koster ook dank voor het inkopen van de boeketten! En, niet te vergeten, de wegbrengers die de namen van gemeenteleden verzamelen op de kaart met de groeten van ons allemaal. Hieronder een voorbeeld van zo’n bedankje:

Van mw. Alie Noordermeer-Hoogvliet (Ommevoort 416): ‘Op 11 augustus mocht ik de bloemen van de kerk ontvangen. Ik dank u allen daar hartelijk voor! Hartelijke groeten en alle goeds gewenst!’

Ds. Aart Verburg