Gemeenteberichten digitaal

Gemeenteberichten digitaal – Sinds enkele maanden is binnen de PGO een werkgroep bezig met het thema duurzaamheid. In dit kerkelijk jaar gaat deze werkgroep van start met drie initiatieven: op 15 oktober een themafilm, op 18 november een themalezing en per 6 oktober het reduceren van de oplage van de papieren, gele gemeenteberichten.

De gemeenteberichten zijn een belangrijk kanaal van communicatie binnen onze gemeente. Ze zijn in te zien op de PGO-website en op dit moment worden ze in iedere orde van dienst ingevouwen.

Aangezien veel PGO-leden ook per e-mail bereikbaar zijn, gaat het kerkelijk bureau voortaan de gemeenteberichten aan het eind van elke week (voorafgaand aan de dienst) per e-mail verzenden. Vanaf 6 oktober worden de gemeenteberichten dan niet meer automatisch ingevouwen in de orde van dienst, maar kunt u deze er los bij krijgen óf – liever nog – u kunt aangeven deze al digitaal te hebben en dat u daarom geen gedrukt exemplaar meer nodig hebt.

Het uiteindelijke doel is het aantal papieren exemplaren te verminderen. Een beperkt aantal zal beschikbaar blijven in de kerk.

De eerste digitale gemeenteberichten zullen worden verstuurd vanaf 22 september. Bij de e-mail zit ook een mogelijkheid om u af te melden voor het geval u de gemeenteberichten NIET digitaal wilt ontvangen.

Als uw e-mailadres nog niet bij de PGO bekend is en u wilt de gemeenteberichten WEL digitaal ontvangen, kunt u uw e-mailadres doorgeven via kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl

Dieneke van Os, Pauline Verkerk, Eveline Mus, Margot Mulder, Ronald Vermerris