Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is blij u drie nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen. Mw. Dieneke van Os is bereid gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden (taak: penningmeester, vacature Thijs Breet), dhr. Rein Rus om pastoraal ouderling te worden (speciale aandacht voor het ouderenpastoraat, vacature Marco Kortleve) en Herma Pauptit om diaken te worden (secretaris Taakgroep Diaconaat en Zending, vacature Gert Ravensbergen). Als er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen zij op 1 septemberin een feestelijke dienst in de Groene Kerk in hun ambt worden bevestigd.
Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter