Orgelconcerten in de Groene Kerk

Ook dit jaar is er een serie van drie orgelconcerten in de Groene Kerk. De serie zomerconcerten wordt op dinsdagavond 27 augustusgeopend door Vincent van Laar, organist van de dorpskerk in Eelde. Vincent van Laar treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland als organist, klavecinist en continuospeler. Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. Bach, gaat zijn voorliefde met name uit naar de werken van J.P. Sweelinck en het Noord-Duitse repertoire van de 17de en 18de eeuw.
Dinsdagavond 3 septemberspeelt Willeke Smits. Zij is organiste van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk in Leiden. Ze is de vaste bespeler van het monumentale De Swart-Van Hagerbeerorgel en het romantische Willisorgel. Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist, ze heeft een bloeiende praktijk waarin een uitdagende programmering centraal staat.
Op dinsdagavond 10 septemberzal het concert verzorgd worden door Hans de Jong, tot voor kort cantor-organist van de Groene Kerk.
Programma’s voor de orgelconcerten zijn bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend.
Alle concerten beginnen om 20.15 uur, toegang: € 10,-.