Een bedankje!

Tijdens een van de sobere maaltijden in de veertigdagentijd hebben de jongeren van de TiC (Teenagers in Christ) van de NGK verteld over de reis die zij in augustus naar Moldavië zouden gaan maken. Na afloop van de sobere maaltijd is voor dit doel gecollecteerd. Ik ontving van een van hun begeleiders het volgende bericht: […]

Welke automobilist wil helpen?

Voor de bezorging van pakketjes van het Oegstgeester Kerkblad OKe zoeken we een vrijwilliger met een auto. Ongeveer één maal per maand moet een aantal stapels kerkbladen worden opgehaald in het Dorpscentrum en diezelfde donderdag worden bezorgd bij de ‘lopers’ in de Bloemenwijk. Er is dringend behoefte aan een nieuwe ‘rijder’. Opgave bij: Hans de […]

Jaarlijke herdenkingsbijeenkomst

Op zondagmiddag 27 oktober om 15.00 uurvindt in het Dorpscentrum de jaarlijkse herdenkings-bijeenkomst plaats. Er is voor iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken en stil te staan bij het verlies van een dierbare. Passende muziek (cello, harp en een klein koor), teksten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is bedoeld […]

Literatuur & Religie

In de dinsdagmiddagkring is nog plaats. We bespreken o.l.v. Marjan Driessen één maal per maand boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. Dinsdagmiddag 15 oktober, 14.30-16.30 uur,bespreken we het boek van Michelle Obama, Mijn verhaal (Becoming). De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt […]

6 oktober gelegenheid tot musiceren in de Regenboogkerk

Dit wilt u niet missen! Op 6 oktoberis er na de dienst het vijfde (jaarlijkse) PGO-koffieconcert in de Regenboogkerk. Een eerste lustrum! De aanvang zal rond 11.45 uurzijn, na het koffiedrinken, en het zal in ieder geval niet langer duren dan een uur. Musicerende leden van de PGO krijgen daar de gelegenheid iets van zich […]

Koffiekamer – donderdag 3 oktober – Willibrords Erf (naast de Groene-of Willibrordkerk)

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Geloofsbelijdenis – Afgelopen zomer was er een reeks vieringen rondom de Apostolische Geloofsbelijdenis. We gaan verder met elkaar in gesprek over wat deze […]

Oegstgeest Ontmoet

De komende week staat in het teken van ontmoeting. De Raad van Kerken organiseert twee ontmoetingen rond verhalen. We komen als gemeente op zondag immers ook samen rond Het Verhaal, we luisteren naar elkaars verhalen en we proberen ons levensverhaal te verbinden met de grote verhalen. Ten eerste is er op dinsdagochtend 1 oktober een […]

Lees de OKe van september 2019

Er is weer een nieuwe OKe verschenen. Deze maand is het thema THUIS.Diverse artikelen beschrijven het begrip thuis. Ook is er een openhartig interview met onze gemeenteleden Maartje en Maurice van den Heuvel en hun kinderen. Zoals elke maand een update van de kerkenraad door Marien den Boer en alle activiteiten voor de komende tijd.Veel […]

15 september 2019, Saul II, met als thema: Een koning: gezalfd, gekozen of overtuigend bewezen; als hij maar kan ‘herderen!

1 Samuel 17 en Lucas 15 , 1-7 GWK, 15 september 2019 Gebed van toenadering Kyrie-gebed Inleiding.Dit weekend zijn de Open Monumentendagen die we in Oegstgeest de Osger-dagen noemen. Het thema is: Plekken van plezier.Onze Groene Kerk speelt elk jaar ook een belangrijke rol in het Osger-programma.Omdat een kerk nou eenmaal een andere plek is […]

Bericht van overlijden

Op zondag 1 september jl. is ons gemeentelid dhr. Dirk Johannes Schild overleden op de leeftijd van 81 jaar. Er waren enkele contacten vanuit onze gemeente, maar van de recente ziekenhuisopname waren wij niet op de hoogte. Het was de wens van dhr. Schild dat in besloten kring afscheid van hem zou worden genomen. De […]