Bericht van overlijden

Op zondag 1 september jl. is ons gemeentelid dhr. Dirk Johannes Schild overleden op de leeftijd van 81 jaar. Er waren enkele contacten vanuit onze gemeente, maar van de recente ziekenhuisopname waren wij niet op de hoogte. Het was de wens van dhr. Schild dat in besloten kring afscheid van hem zou worden genomen. De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 9 september. Wij zullen dhr. Schild gedenken op de Gedachteniszondag, 3 november a.s.