Een bedankje!

Tijdens een van de sobere maaltijden in de veertigdagentijd hebben de jongeren van de TiC (Teenagers in Christ) van de NGK verteld over de reis die zij in augustus naar Moldavië zouden gaan maken. Na afloop van de sobere maaltijd is voor dit doel gecollecteerd. Ik ontving van een van hun begeleiders het volgende bericht: Nog bedankt voor de steun vanuit de sobere maaltijd voor de reis van de tieners van de NGK Oegstgeest naar Moldavië. De TiC’ers zijn terug uit Moldavië. Ze hebben een aantal prachtige ervaringen opgedaan en ik hoor dat ze echt iets hebben kunnen betekenen voor de kinderen daar.
U kunt erover lezen in de Oke in de column Geraakt op pag. 3. Ook staat er een klein stukje op pag. 12.
Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending, Martine Delver, diaken ZWO