Oegstgeest Ontmoet

De komende week staat in het teken van ontmoeting. De Raad van Kerken organiseert twee ontmoetingen rond verhalen. We komen als gemeente op zondag immers ook samen rond Het Verhaal, we luisteren naar elkaars verhalen en we proberen ons levensverhaal te verbinden met de grote verhalen.
Ten eerste is er op dinsdagochtend 1 oktober een koffieochtend van de bewoners van Trompenburg en iedereen die maar wil aansluiten. U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur in de ontmoetingsruimte op de begane grond in Trompenburg. Het gesprek wordt geleid voor Iris van der Heul en Gerrie Kooijman. Ook leden van de Raad van Kerken en sociaal makelaar Sietske Steenbergen zullen daarbij zijn.
Ook is er op zondag 6 oktober van 15.00-17.00 uur, in het Dorpscentrum, een verhalenmiddag: er zijn pastores om naar je te luisteren, je kunt nieuwe verhalen horen en je kunt je eigen verhaal verwerken in iets tastbaars. Tussendoor is er koffie of thee met iets lekkers.
U/je bent van harte uitgenodigd om te komen.
Meer informatie voor beide activiteiten bij Iris van der Heul, tel. 06-19 19 48 04 / E: