Welke automobilist wil helpen?

Voor de bezorging van pakketjes van het Oegstgeester Kerkblad OKe zoeken we een vrijwilliger met een auto. Ongeveer één maal per maand moet een aantal stapels kerkbladen worden opgehaald in het Dorpscentrum en diezelfde donderdag worden bezorgd bij de ‘lopers’ in de Bloemenwijk. Er is dringend behoefte aan een nieuwe ‘rijder’.
Opgave bij:
Hans de Wilde, BezorgdienstOKe@gmail.com,of bij
Jasper de Kogel, tel. 51 55 226, j.de.kogel@planet.nl.
Hartelijk dank alvast! Ook als u te voet of met de hand wilt helpen met de distributie van OKe, bent u van harte welkom.
Jasper de Kogel