Assistentie gevraagd op Lichtjesavond

Op donderdag 21 novemberwordt voor de derde keer de lichtjesavond gehouden in en rond de Groene Kerk en de oude en nieuwe begraafplaatsen. U hebt de aankondiging wellicht al gezien. Elk jaar is er een enorme belangstelling. Het thema dit jaar is Ik brand een kaarsje voor jou, omdat ik je nooit zal vergeten. De […]

27 oktober 2019 Saul VII, Thema: Een vader (moeder) heeft twee kinderen….dat leert ons goed naar elkaar te kijken

1 Samuël 26 en Lucas 18 vs. 9 – 14                                           RBK, 27 oktober 2019 Wintertijd is vannacht ingegaan. Thema van de dienst: Een vader (moeder) heeft twee kinderen… dat leert ons goed naar elkaar kijken Gebed van toenadering Eeuwige, de tijd een uur verzetten is voor ons al wennen. Wat is het dan en […]

Lees de OKe van oktober 2019

Thema’s van deze maand zijn Duurzaam en Herdenken. Diverse artikelen gaan over deze onderwerpen. Verder natuurlijk de vaste rubrieken “uit de kerkenraad”, overzicht van alle diensten en activiteiten, en natuurlijk het O.keetje. Veel leesplezier lees de OKe

Taakgroep Diaconaat & Zending: Sinterklaasactie 2019

Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden een Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest, voor kinderen van gezinnen, die geen Sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen omdat ze daar geen financiën voor hebben. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatje, VluchtelingenWerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die in deze categorie vallen de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. […]

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijden (sectie Noord)

Thema van de gesprekken is: dankbaarheid. Dankbaarheid beoefenen is een vorm van levenskunst. Er is een duidelijk verband tussen dankbaarheid en welzijn: we worden er tevredener en vriendelijker van. Dankbaarheid is erkennen dat de goede dingen in het leven geschenken zijn. U kunt kiezen uit een huiskamergesprek of een maaltijd met gesprek: maandagavond 4 nov. […]

Expositie van unieke werkstukjes

Vanaf maandag 28 oktober, t/m zaterdag 2 november wordt in gebouw Het Kruispunt, Goudvinklaan 2, op het terrein van GGZ Rivierduinen, Oegstgeest, een bijzondere expositie georganiseerd. U kunt dan, onder een hapje en een drankje, kennismaken met de schitterende werkstukjes van de bewoners van de afdeling Neuropsychiatrie. Zij willen hun werkstukjes, waaronder prachtige schilderijtjes, tentoonstellen […]

Bloemlezing OKe-columns

Op 29 november 2012 verscheen de eerste column vanuit het Oegstgeester Kerkblad (OKe) in de Oegstgeester Courant. Achter die wekelijkse columns gaat een team van columnisten schuil. In dat team zoeken we een mooie mix van man, vrouw, protestant, katholiek, jong, oud, actief kerkelijk en een beetje aan de zijlijn. Een doorsnede van het kerkelijke […]

Workshop voor kinderen Zingen is leuk

Tijdens de Leidse Kerkmuziekdag op 16 november in de Vredekerk in Leiden is er van 14.00-15.15 uur een workshop Zingen is leuk door Willeke Smits. Deze workshop is bedoeld voor jongeren tussen de 6 en 16 jaar. Zingen is leuk! Dat weet iedereen die het vaker doet. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter. […]

Vrouwenochtend op vrijdag 15 november

Welkom om andere vrouwen uit Oegstgeest te ontmoeten rond het thema: Ik ben ok, toch?! Als interkerkelijke werkgroep hebben we Marieke Meijer uitgenodigd een toespraak te houden over dit thema. Marieke is psycholoog, spreekster en schrijfster van o.a. Vrij van moeten. Kom jij ook in een gezellige, ontspannen ambiance met koffie/thee en lekkers stilstaan bij dit […]

Cantatedienst 8 december. Zing je mee?

Op 8 december zingen we in de dienst in de Regenboogkerk een aantal delen van de cantate Machet die Tore weit van G.P. Telemann. De PGO cantorij heeft hier vóór de vakantie al een klein beetje aan gerepeteerd, maar vanaf woensdag 6 november gaan we daar volop aandacht aan besteden tijdens de repetities op woensdagavond […]