Op 29 november 2012 verscheen de eerste column vanuit het Oegstgeester Kerkblad (OKe) in de Oegstgeester Courant. Achter die wekelijkse columns gaat een team van columnisten schuil. In dat team zoeken we een mooie mix van man, vrouw, protestant, katholiek, jong, oud, actief kerkelijk en een beetje aan de zijlijn. Een doorsnede van het kerkelijke wereldje van Oegstgeest. Dat columnistenteam schrijft om beurten onder de vlag van het maandblad OKe. En OKe is een activiteit van de Raad van Kerken Oegstgeest, een column. Van die eerste zeven jaar is een bloemlezing van de mooiste columns gemaakt. De titel van het boekje is Zin in Oegstgeest. De eerste exemplaren van het boekje zullen aangeboden worden aan Cor van Beuningen als voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken en aan Willemien Timmers als eindredacteur van de Oegstgeester Courant.
27 oktoberzal de aanbieding gedaan worden na afloop van de eucharistieviering in de Willibrordkerk (rond 12.15 uur).
Daarna is het boekje te koop voor E 9,95 bij de plaatselijke boekhandel.
Arjan de Kok