Thema’s van deze maand zijn Duurzaam en Herdenken. Diverse artikelen gaan over deze onderwerpen. Verder natuurlijk de vaste rubrieken “uit de kerkenraad”, overzicht van alle diensten en activiteiten, en natuurlijk het O.keetje. Veel leesplezier

lees de OKe