De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 7 oktober a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is ‘bijpraten’.
Op de Gemeenteavond neemt de kerkenraad u mee langs ontwikkelingen van de afgelopen tijd en wil graag met u vooruitblikken.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19:30 uur Inloop en koffie / thee
20:00 uur Welkom en opening door Marien den Boer – voorzitter Kerkenraad
20:05 uur Bijpraten – Ontwikkelingen in en vanuit de Kerkenraad – Ontwikkelingen vanuit het CvK
20.30 uur Aanpassing plaatselijke regeling De kerkenraad heeft de afgelopen jaren 2018 en 2019 nagedacht over hoe zij Kerkenraad is in deze tijd. Dit heeft tot een aantal aanpassingen geleid die vastgelegd worden in de plaatselijke regeling. De plaatselijke regeling is ook aangepast aan de Kerkorde van 2018. De gemeente wordt gehoord over de wijzigingen alvorens de Kerkenraad de nieuwe plaatselijke regeling vaststelt.
21.00 uur Interactief: De PGO in 2025 De PGO heeft een beleidsplan waarin aangegeven wordt welke richting de PGO in een periode van vijf jaar op gaat. Het huidige beleidsplan heet “Zie ik jou en jij mij” en loopt tot eind 2020. De Kerkenraad wil beginnen met de voorbereidingen voor de periode 2021-2025. Op een interactieve manier willen we met u kijken waar we nu, o.a. na Meer Samen, staan en welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de komende periode.
21:50 uur Afsluitend liturgisch moment
22:00 uur Sluiting

De Kerkenraad ziet ernaar uit u/jou op 7 oktober te ontmoeten voor een interessante avond.
Met vriendelijke groet, Marien den Boer – Voorzitter Kerkenraad