Actie Kerkbalans digitaal

Net als veel andere organisaties gaat de PGO steeds meer digitaal communiceren. Veel gemeenteleden hebben inmiddels hun e-mailadres doorgegeven aan de ledenadministratie. Zij krijgen de gemeenteberichten wekelijks via e-mail toegestuurd. Uitnodigingen voor gemeenteavonden en bijvoorbeeld de Running Dinner worden al langer digitaal verstuurd. Dat is goedkoper en spaart papier. Ook voor de Actie Kerkbalans zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Alle gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is, zullen in januari via e-mail worden uitgenodigd hun toezegging voor de PGO door te geven. De Actie Kerkbalans is bestemd voor het plaatselijke werk van onze gemeente. In april volgt de oproep voor uw bijdrage aan de Diaconie, Zending en Werelddiaconaat. Wilt u ook via e-mail worden uitgenodigd voor de Actie Kerkbalans? Geef dan zo spoedig mogelijk uw e-mailadres door aan de ledenadministratie door een e-mail te sturen aan ledenadministratie met daarin uw naam en adres.
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord