Bijdrage solidariteitskas

Enige weken geleden hebben wij u digitaal of per post om een extra financiële bijdrage gevraagd voor de PGO. Met een extra gift maken we met elkaar allerlei activiteiten mogelijk, zoals het groene boekje en het kerstspel. Ook ondersteunen we landelijk nieuwe initiatieven via de ‘solidariteitskas’. Dank aan alle gemeenteleden die inmiddels een bijdrage hebben overgemaakt. 
Mogelijk is het verzoek voor een bijdrage aan uw aandacht ontsnapt. Binnenkort sturen we een digitale herinnering aan gemeenteleden die daarvoor toestemming hebben gegeven. Anderen die het verzoek per post hebben ontvangen en nog geen bijdrage hebben gegeven, willen wij vragen dit alsnog te overwegen. Bij voorbaat dank. Namens CvK, Dieneke van Os, penningmeester