Onderstaand is een samenvatting van de conceptbegroting voor 2020 van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO). De volledige conceptbegroting 2020 ligt van maandag 18 t/m donderdag 5 december 2019 op het Kerkelijk Bureau ter inzage. Maak eerst even een afspraak via 071-5175498 voordat u langs gaat.  Een elektronische kopie van de volledige conceptbegroting 2020 kan worden aangevraagd bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters; [button url=”/contact/#Penningmeester+college+van+kerkrentmeesters” color=”#e98c00″]stuur E-Mail[/button].

Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk 6 december worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2C, 2341 KV, Oegstgeest; [button url=”/contact/#Scriba+kerkenraad” color=”#e98c00″]stuur E-Mail[/button] .
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2020 worden vastgesteld.

Voor de conceptbegroting: klik hier