Berichten van december 2019

110 of 13 items

Dank voor uw hulp!

Het is ruim een jaar geleden: de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Er startte een Giro 555-actie die 15,6 miljoen euro opbracht. Door kerken via KerkinActie kwam € 830.101 binnen.Door de aanleg van waterpunten, het zuiveren van water en uitdelen van drinkwater werden bijna 100.000 mensen voorzien van water. Om uitbraak van […]

Gemeenteberichten per e-mail

6 oktober zijn we begonnen met het verminderen van de papieren oplage van de gemeenteberichten. Tegelijkertijd is het kerkelijk bureau begonnen om elke week een digitale versie van de gemeenteberichten te e-mailen naar de gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is. Het resultaat is dat we nu in plaats van 200 kopieën per kerkdienst nog […]

‘Hallo…’: kerstnachtdienst op 24 december, Groene Kerk, 22.00 uur

 Na het kerstspel voor alle leeftijden in de Regenboogkerk vieren we de kerstnachtdienst in de Groene Kerk, dit jaar weer met medewerking van Cappella pro Cantibus. Vertrouwde kerstliederen, vondsten uit de rijke traditie, samenzang; het zal ruisen in de nacht. Het thema is eenvoudig: ‘Hallo…’. In het kerstevangelie valt op hoe vaak het over begroeten […]

KERST een love story – Uitnodiging kerstspel

In het kerstspel laten we een eigentijdse liefdesgeschiedenis zien. We vertellen het verhaal van Merel en Joep, die elkaar via een datingprogramma leren kennen. Vrienden en collega’s moedigen de twee aan om het geluk in hun leven te omarmen. Daarvoor moeten ze alleen nog wel wat angst overwinnen. En dan komt Merel erachter dat ze […]

OKe december

Geloven is ontvangen is de titel van het eerste artikel in de OKe van december. Interviews zijn er met Tjeerd Heslinga, werkzaam bij het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland en met Jasper de Kogel; uitnodigingen voor alle feestelijke vieringen deze maand; uit de kerkenraad; informatie over de collectedoelen; en nog veel meer. Lees de […]

Voedselbank

Dankzij de medewerking van het Dorpscentrum, waar zelfgemaakte kaarten (voor alle gelegenheden) het hele jaar te koop zijn, kan € 175,- worden geschonken aan de voedselbank. Hoe meer kaarten worden verkocht, hoe meer aan de voedselbank kan worden afgedragen. Annie Boogaard, tel: 071-517 65 67

Kaarten- en postzegelactie

In de hal van de kerk staat nog steeds een doos om al uw kaarten en postzegels in te doen. Alles krijgt een heel goede bestemming. Ook op de vertrouwde adressen kunt u ze nog steeds inleveren. Gooi ze a.u.b. niet weg. Er kan zo veel mee gedaan worden! Annie Boogaard, tel: 071-517 65 67

Bericht van overlijden

Op zaterdag 30 november 2019 is overleden ons gemeentelid dhr. Abraham Hermanus (Bram) Hoogland op de leeftijd van 88 jaar. Hij is thuis na een kort ziekbed rustig overleden. Vijfentwintig jaar geleden kwam Bram uit de Zaanstreek bij Rietje Schuman wonen. Rietje overleed in augustus 2015. Het laatste jaar ging het geheugen van Bram snel […]

Algemeen nut en schenken aan de PGO

Wist u dat de Protestantse Gemeente Oegstgeest door de overheid als een Algemeen Nut Beogende Instelling is aangemerkt? Ook veel andere kerken en goede doelen hebben de zogenaamde ANBI-status. De overheid erkent daarmee het belang dat deze organisaties hebben voor de maatschappij. Uw financiële gift aan de PGO kunt u daarom – onder bepaalde voorwaarden […]

Scroll Up