Bericht van overlijden

Op zaterdag 30 november 2019 is overleden ons gemeentelid dhr. Abraham Hermanus (Bram) Hoogland op de leeftijd van 88 jaar. Hij is thuis na een kort ziekbed rustig overleden. Vijfentwintig jaar geleden kwam Bram uit de Zaanstreek bij Rietje Schuman wonen. Rietje overleed in augustus 2015. Het laatste jaar ging het geheugen van Bram snel achteruit. Ds. Aart Verburg heeft de afscheidsbijeenkomst in de Groene Kerk bijgewoond.