Dank voor uw hulp!

Het is ruim een jaar geleden: de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Er startte een Giro 555-actie die 15,6 miljoen euro opbracht. Door kerken via KerkinActie kwam € 830.101 binnen.
Door de aanleg van waterpunten, het zuiveren van water en uitdelen van drinkwater werden bijna 100.000 mensen voorzien van water. Om uitbraak van ziekten te voorkomen, werden meer dan 45.000 hygiënekits uitgedeeld. Ook werden 14.000 tentzeilen en pakketten met slaapmatjes, dekens, touw en gereedschap en meer dan 43.000 muskietennetten uitgedeeld. Meer dan 14.000 mensen ontvingen geld voor werk als puinruimen en het aanleggen van waterpunten en latrines, waarmee zij weer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.
Taakgroep Diaconaat & Zending, Maureen van den Brink