26 januari 2020 Thema: Jezus begon met vier volgers… en werd een grote “influencer”

Matteüs 4, 12 – 22 en Jesaja 49, 1 – 7                                        RBK, 26 januari 2020 Thema: Jezus begon met vier volgers… en werd een grote ‘influencer’. Gebed van toenadering Here, onze God, Uw kerk is ook mensenwerk. Mensen in uw dienst Blijven mensen Met alle gebreken die wij vertonen. Daarom komen we steeds weer […]

Actie Kerkbalans: 'geef om je kerk'

Oegstgeester Courant, 22 januari 2020

Instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene

In de vergadering van 9 januari 2020 heeft de kerkenraad besloten tot het instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene. Deze diaken krijgt als taak het zoeken van verbinding met jeugdgroepen van andere kerken in Oegstgeest. De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Maartje van den Heuvel het verzoek diaken jeugdoecumene te […]

Boekpresentatie Kerkasiel op 30 januari

In OKe nr. 1 staat een stukje over ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Op donderdag 30 januari vanaf 15.00 uur is er een bijeenkomst in de Bethelkapel in Den Haag, waar een boek met die titel wordt gepresenteerd. Ik hoop daar bij te zijn. Gemeenteleden die ook gaan en samen willen reizen, kunnen zich bij mij melden. […]

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijd sectie Noord (Haaswijk)

Thema van de gesprekken is: bezieling. Wat geeft ons bezieling? Wat raakt onze ziel? Over welke laag in onszelf hebben we het als we het over de ziel hebben? En hoe verhouden lichaam en ziel zich tot elkaar? Hebben ze allebei goede voeding nodig en vinden we die ook in de kerk? We gaan erover […]

Actie Kerkbalans 2020: "Geef voor je kerk" van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een gezamenlijke lunch voor alle vrijwilligers. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 2 februari. Gedurende deze periode worden alle gemeenteleden digitaal of via persoonlijke […]

12 januari 2020 Thema: Jezus en Johannes de Doper; twee kanten van de betekenis van de doop

Matteüs 3, 13 – 17 en Jesaja 42, 1 – 7                             RBK, 12 januari 2020 Thema: Jezus en Johannes de Doper; twee kanten van de betekenis van de doop Gebed van toenadering In deze dagen na de feesten, Van gewoon weer verder gaan Met het leven van alle dag Zijn wij hier Eeuwige, Op […]

Gelezen in OKe januari 2020

De nieuwe OKe is weer op de mat gevallen. Het uiterlijk is vernieuwd . Volgens de redactie was het tijd voor een fris nieuw uiterlijk. Het blad viert feest want het wordt inmiddels 50 jaar huis aan huis bezorgd.Het thema van deze OKe is “Tijd”. Er is ook een nieuwe rubriek “Persoonlijk” waarin een scribent […]

Bericht aan alle vrijwilligers bij de OKé

De redactie van OKé nodigt alle vrijwilligers uit voor de jaarlijkse bijeenkomst op 24 januari.Lees hier de uitnodiging

Artikel over liturgie in tijdschrift Woord en Weg

Naar aanleiding van de zoektocht van de PGO en de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) naar nieuwe vormen van liturgie heeft een redacteur van bovenstaand tijdschrift gesproken met leden van de Kerkenraad en de voorzitter van de TEK (Meindert Danhof). Dit interview heeft geresulteerd in dit artikel