Actie Kerkbalans 2020: "Geef voor je kerk" van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een gezamenlijke lunch voor alle vrijwilligers. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 2 februari. Gedurende deze periode worden alle gemeenteleden digitaal of via persoonlijke bezorging benaderd. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u toezegt en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Weet dat voor onze kerk elke euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zondag 2 februari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft! Dit jaar zullen we alle leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven digitaal benaderen. Dit bespaart papier en kosten. Ook zijn er minder mensen nodig om de brieven te bezorgen. Wij danken alle lopers die de afgelopen jaren hun medewerking hebben verleend aan Actie Kerkbalans. En natuurlijk de circa 35 lopers die dit jaar in januari op pad gaan!

Richtsnoer voor het bepalen van uw bijdrage
Anders dan veel verenigingen en sportclubs werkt onze gemeente niet met een vaste verplichte bijdrage per lid. Uw bijdrage is immers geheel vrijwillig. Maar wat is een ‘normale’ bijdrage aan de kerk? Veel gemeenteleden willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen, ook in vergelijking met anderen. Daarom hebben we een richtsnoer bepaald dat het netto inkomen als uitgangspunt neemt. U vindt alle informatie hier

Diaconie, Werelddiaconaat en Zending
In april ontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in de maanden februari en maart in de diverse communicatiekanalen. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.
Namens de Kerkbalanscommissie, Chris van der Oord