Instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene

In de vergadering van 9 januari 2020 heeft de kerkenraad besloten tot het instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene. Deze diaken krijgt als taak het zoeken van verbinding met jeugdgroepen van andere kerken in Oegstgeest.

De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Maartje van den Heuvel het verzoek diaken jeugdoecumene te worden positief beantwoord heeft. Zij is op 26 januari 2020 bevestigd in deze rol.