Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijd sectie Noord (Haaswijk)

Thema van de gesprekken is: bezieling. Wat geeft ons bezieling? Wat raakt onze ziel? Over welke laag in onszelf hebben we het als we het over de ziel hebben? En hoe verhouden lichaam en ziel zich tot elkaar? Hebben ze allebei goede voeding nodig en vinden we die ook in de kerk? We gaan erover in gesprek! U kunt kiezen uit een huiskamergesprek of een maaltijd met gesprek. Woensdagavond 29 januari 20.00-22.00 uurhuiskamergesprek bij Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23),
donderdagavond 30 januari 18.00-20.00 uur maaltijd bij Ronald Vermerris en Nereida Lugo Flores (Gerrit Rietveldlaan 18),
woensdagmorgen 19 februari 10.00-12.00 uurhuiskamergesprek bij Gerry Jansen (Eduard Flipselaan 14).
Aanmelden en info. bij ds Rian Veldman:06-14273013
stuur E-Mail
Namens pastoraal team sectie Noord (Haaswijk): Gerry Jansen, Jacobien Wagemaker, Jeanne Taal en ds. Rian Veldman