Werkgroep Duurzame Kerk

26 februari is de veertigdagendagen- ofwel vastentijd begonnen. De OKe van februari schenkt hier aandacht aan. Vasten kan in vele vormen. Als werkgroep Duurzame Kerk zijn we benieuwd of u als gemeentelid duurzaamheid betrekt bij uw besteding van deze periode van het jaar. Een vorm van vasten zou bijvoorbeeld een ‘shopstop’ kunnen zijn of minder vlees eten […]

Kunst & Spiritualiteit

Zondag 29 maart, 17.00-19.30 uur, Dorpscentrum. ‘Lichtmystiek’ bij de bouw van de Franse kathedralen door Bernard Vermet, kunsthistoricus. Ook over de plannen voor de restauratie van het interieur en de herbouw van het dak van de Notre Dame. Afsluiting met een eenvoudige maaltijd. Richtbedrag: € 7,50. Opgave bij Marjan Driessen, tel. 513 14 22, of […]

Geannuleerd – Lezing en gesprek over boek God, iets of niets

Zondag 22 maart, 15.00-16.30 uur, Dorpscentrum. Lezing & gesprek door dr. Taede Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog, over zijn boek ‘God, iets of niets’. Het traditionele godsgeloof wordt steeds minder populair. De vraag is of of religie in ons land verdwijnt of dat religie in onze samenleving verandert van gedaante. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen van religiositeit, waarbij […]

Kunst in de Regenboogkerk

In het kader van de herdenking Bonhoeffer75 hangen er in de Regenboogkerk 13 schilderijen van Jeltje Hoogenkamp (Sneek, 1946), die zij maakte bij teksten van Bonhoeffer. Het is een van de drie reisexposities die telkens een maand in een Ned. kerk te zien is. De expositie in de Regenboogkerk is op-gehaald uit Breda en gaat […]

Geannuleerd – Verhalen en muziek rondom Santiago de Compostella

Na een inspirerende tocht naar het beroemde Santiago de Compostella is musicus Rens Tienstra begonnen met het vormgeven van een muzikaal project rondom deze reis. Eén van de beroemdste middeleeuwse codices betreft de Camino de Santiago: de 12e-eeuwse Codex Calixtinus.Het is een collectie verhalen en preken over Jacobus, een reisgids richting Santiago (één van de […]

Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2020

Zoals gebruikelijk, hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor de kerk gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans 2020. Inmiddels hebben 669 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 231.439 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage!Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen, is dit jaar […]

Afscheid ds. Aart Verburg

Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de door de kerkenraad benoemde leden van een commissie die het afscheid van ds. Aart Verburg zal organiseren. De secretaris van die commissie is Marja van Doorninck, voorzitter is Cees de Visser. Inmiddels is de commissie al twee keer bijeengeweest, en de plannen beginnen vaste vorm te krijgen. […]

Paasnacht – Zingt u mee?

Dit jaar is de paasnachtviering op zaterdagavond 11 april om 22.00 uur in de Groene Kerk. Voor deze viering wil ik graag projectzangers uitnodigen om met elkaar het paasnacht-projectkoor te vormen. Het repertoire voor dit koor is waarschijnlijk een nieuwe toonzetting van Psalm 42 van Aart de Kort voor koor en orgel en verschillende zettingen van de liederen die […]

Geannuleerd – Zing je mee met het tafelgebed?

Op zondag 22 maart is er een viering van de Maaltijd van de Heer, waar we graag het tafelgebed van Bart Robbers en Paul Schollaert (Liedboek 403c) willen zingen. Dit gezongen tafelgebed wordt gezongen in afwisseling tussen (kinder)koor, voorganger en gemeente. We hebben dit gezongen tafelgebed vaker gedaan, en vorig jaar hebben we het (kinder)koorgedeelte met ouders […]

Koffiekamer donderdag 5 maart in de Regenboogkerk

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Normaliter in Willibrords Erf, nu een keer in de Regenboogkerk. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn.Thema: kunstexpositie Bonhoeffer 75 Vanaf deze week hangen in de Regenboogkerk de schilderen die Jeltje […]