Afscheid ds. Aart Verburg

Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de door de kerkenraad benoemde leden van een commissie die het afscheid van ds. Aart Verburg zal organiseren. De secretaris van die commissie is Marja van Doorninck, voorzitter is Cees de Visser. Inmiddels is de commissie al twee keer bijeengeweest, en de plannen beginnen vaste vorm te krijgen. Het afscheid zal in elk geval over drie dagen worden verspreid. Op vrijdag 4 september wordt een symposium georganiseerd; op zaterdag 5 september krijgt de gemeente gelegenheid om op diverse manieren afscheid te nemen van ds. Verburg; en op zondagmiddag 6 september zal de afscheidsdienst plaatsvinden. Vanaf begin april zult u meer op de hoogte worden gehouden, maar noteer bovengenoemde data alvast in uw agenda. Hebt u in de tussentijd vragen of opmerkingen, dan kunt u die kwijt via mail Marja van Doorninck.
Namens de commissie, Marja van Doorninck