Afscheid ds. Verburg 4-6 september

Op 1 september a.s. gaat ds. Aart Verburg met emeritaat. In het weekend van 4-6 septembernemen we afscheid van hem als predikant. In dit weekend wordt een aantal bijzondere activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, die in het teken staan van zijn werkzame leven in dienst van het Woord. We zijn dankbaar dat een commissie, onder leiding van Cees de Visser, de organisatie op zich heeft genomen. Verder bestaat de commissie uit Heleen van Diggele, Marja van Doorninck, Barend Drewes, ds. Iris van der Heul, Gabrina Jagersma en Chris van der Oord. Wanneer u, op welke wijze dan ook, wilt bijdragen aan de organisatie, kunt u contact opnemen met een van de commissieleden.
Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter