De actualiteit van Bonhoeffer

Op 9 april 2020 (Witte Donderdag) is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Bonhoeffer is een modern, protestantse heilige, symbool van het Duitse verzet tegen het nazisme. Tegelijk was hij een modern mens met twijfels over welke weg hij te gaan had. We dompelen ons onder in zijn leven, zijn theologische werk en zijn spiritualiteit. Hoe is hij geworden wie hij was? Wat zijn de kruispunten in zijn leven en wat zijn de hoofdthema’s in zijn werk? Wat heeft zijn nalatenschap ons te zeggen? Zijn leven en geschriften vertellen een verhaal dat persoonlijk en indringend is.
Maandagavond 2 maartzal het gaan over de mens en de theoloog Bonhoeffer. We volgen de lijn van zijn leven, belichten zijn theologie en lezen een preek die hij in 1934 hield in Londen;
maandagavond 16 maartis ds. Christiaan Donner te gast. Als voormalig gevangenispredikant zal hij ons meenemen in de wereld van Bonhoeffer als gevangene, we lezen samen de gedichten, gebeden en brieven, die hij gedurende de laatste maanden van zijn leven schreef;
maandagavond 30 maart onderzoeken we de actualiteit van Bonhoeffers denken en van zijn spiritualiteit. Hoe kan die ons nu inspireren in de tijd waarin wij leven?
De drie avonden staan onder leiding van ds. Rian Veldman en beginnen telkens om 20.00 uur in het Dorpscentrum.