sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden.Zie ook de Paasoké! Vandaag en de komende zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar bij de uitgang van de kerk.
Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: mail Alies van Tuijl,
of bel tel. 515 00 45 of 06-108 555 07.
Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze.
U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.

Op woensdag 4 maart komt Gerben Huisman vertellen over bijbelverspreiding door de Gideons;
op woensdag 11 maart vertelt Koos van der Bruggen over het belang van schrijfacties voor Amnesty International;
op woensdag 18 maart horen we van Jan Brussee over het onderwijs- en alfabetiseringswerk dat Marian Hagg voor Wycliffe doet in West-Afrika;
op woensdag 25 maart vertelt Marc Aldewereld van Stichting Voor Elkaar over steun aan kwetsbaren in Leiden e.o.;
op woensdag 1 april deelt Claire Visée haar ervaringen tijdens de Taizé-jongerenontmoeting in Libanon.
Namens Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver en Nereida Lugo Flores