Zoals u wellicht al hebt gezien, is er een verhoging onder de lessenaar geplaatst. We hopen zo de zichtbaarheid van de voorganger te vergroten.
Namens het Breed Moderamen, Mirjam Huizer, scriba