Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2020

Zoals gebruikelijk, hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor de kerk gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans 2020. Inmiddels hebben 669 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 231.439 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage!Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen, is dit jaar wel lager dan voorgaande jaren. Vorig jaar konden we ons verheugen op zo’n 150 reacties meer. Ook het tot nu toe toegezegde bedrag is lager (circa 5.000 euro) dan vorig jaar. Gelukkig komen er nog steeds toezeggingen binnen. Mocht u nog niet hebben gereageerd op de oproep voor een bijdrage, dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Wellicht is de (digitale) uitnodiging voor Actie Kerkbalans aan uw aandacht ontsnapt of bent u er nog niet aan toegekomen? Via E-Mail kunt u eventueel opnieuw een link aanvragen naar het toezeggingsformulier. Als u liever een papieren formulier ontvangt, kunt u dat ook doorgeven via bovenstaand mailadres of via het Kerkelijk Bureau. Zo draagt iedereen een steentje bij aan onze gemeente. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Chris van der OordCommissie Kerkbalans PGO