29 maart 2020, Thema: Waar is God in de corona-crisis? Angst, geduld en de Geest aan het werk zien

WelkomGoedemorgen,Via Kerkomroep bent u nu rechtstreeks, of later, verbonden met de Groene Kerk.Het zou vandaag, 29 maart, de laatste zondag zijn geweest van het half jaar dat we onze kerkdiensten in de Regenboogkerk hielden.Daarom staat er boven de orde van Dienst die u op de website van de PGO kunt vinden, nog Regenboogkerk. Om praktische […]

Draagt u ook in 2020 bij aan Diaconaat, Werelddiaconaat en Zending?

Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om een financiële bijdrage toe te zeggen voor projecten en organisaties op het gebied van binnenlands diaconaat, werelddiaconaat en zending. Op deze manier hebben we als gemeente de mogelijkheid om op een goede manier te delen van ons genoeg met mensen in nood. De taakgroep Diaconaat & Zending heeft binnen […]

Financiële toezeggingen voor Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

Net als in 2019, zult u begin april worden benaderd een financiële bijdrage toe te zeggen voor diaconie, werelddiaconaat en zending. We realiseren ons dat in deze verwarrende en moeilijke tijd uw hoofd misschien naar andere zaken staat. Toch willen wij u ook dit jaar in deze tijd om uw toezegging vragen. Met uw steun […]

Palmpasenbloemen

Vorige week is besloten om dit jaar geen palmpasenbloemen te bezorgen. We zullen proberen zoveel mogelijk van hen die palmpasenbloemen zouden ontvangen, te bellen. Als het tijdschrift Open Deur wordt geleverd, zullen we dat in de bus doen. Er wordt immers ook gewone post bezorgd. Op papier ‘overleeft’ het virus niet lang. Handen wassen na […]

Dagelijks avondgebed uit Taizé

In tijden van verwarring, onrust en angst, in tijden van corona, is het goed om iedere dag af te sluiten met een moment van verstilling, met een avondgebed. Iedere avond om 20.30 uur kunt u meevieren met de broeders van Taizé (u kunt het ook later terugluisteren). Zie Facebook . Ook als u zelf niet […]

Pastoraal contact

Als predikanten houden we zoveel mogelijk contact per telefoon of via andere media. In bepaalde situaties behoort bezoek aan huis, ook volgens de overheid, tot de mogelijkheden. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden er is een duidelijke (urgente) pastorale aanleiding er is vooraf telefonische instemming met een bezoek er is geen direct aanwijsbaar risico voor pastor […]

Avondgebeden en zondagse kerkdiensten

Voor de Avondgebeden op woensdag kwam de vraag of het verantwoord is om met meer dan drie mensen in de Groene Kerk te zijn. Met feedback van degenen die direct bij het Avondgebed van 25/3 betrokken zijn, is besloten dat voor de resterende Avondgebeden alleen de koster, de organist en de voorganger aanwezig zullen zijn.Voor […]

Uit het breed moderamen

Geliefde broeders en zusters, al bijna twee weken leven we met de ingrijpende maatregelen rond het coronavirus. Ze hebben grote invloed op onze bewegingsvrijheid en ons dagelijks leven. Lege straten, leerlingen die niet naar school kunnen, ouders die les moeten geven en onzekerheid voor mensen die een eigen bedrijf hebben. De maatregelen hebben ook grote […]

Klokken van hoop

Beste deelnemers en belangstellenden, Aanstaande woensdag (1 april) is de derde luiding van ‘klokken van hoop en troost’. Veel dank voor uw betrokkenheid en de aanmelding van zo veel luidklokken!Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken hebben zich de afgelopen tijd ‘officieel’ aangemeld voor klokken van hoop en troost. Daarnaast nemen nog meer klokken deel […]

De zendingsbus

Vanaf januari jl. is de opbrengst van de zendingsbus bestemd voor het project Versterk de kerk in Pakistan. Tot eind augustus hebben we met elkaar een bedrag van ruim € 1.700 bijeengebracht. Heel veel dank daarvoor! De taakgroep Diaconaat & Zending heeft besloten voortaan de opbrengst van de zendingsbus ge-durende het hele seizoen te bestemmen […]