Voor de Avondgebeden op woensdag kwam de vraag of het verantwoord is om met meer dan drie mensen in de Groene Kerk te zijn. Met feedback van degenen die direct bij het Avondgebed van 25/3 betrokken zijn, is besloten dat voor de resterende Avondgebeden alleen de koster, de organist en de voorganger aanwezig zullen zijn.
Voor de zondagse diensten die eveneens via Kerkomroep Groene Kerk worden uitgezonden, houden we ons ook aan wie minimaal aanwezig moeten zijn. Ook al geeft de overheid meer ruimte voor grotere religieuze bijeenkomsten (zie de link hierboven). Naast koster, organist en voorganger alleen een ouderling en/of een diaken, dat is volgens de kerkorde voor een kerkdienst vereist.
Op zondagmorgen 22 maart was de website van kerkomroep om 10.00 uur overbelast. Het kan dus zijn dat u de kerkdienst niet live kunt volgen. In dat geval kunt u later luisteren. Alternatieven om op zondagmorgen wel voor iedereen bereikbaar te zijn, worden onderzocht.
Ondertussen wordt er hard gedacht over wat de beste vorm is voor de kerkdiensten-on-line. En er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om ook beeldverbinding te krijgen.
Het zijn bijzondere tijden, met zorgen en onzekerheid, maar er komt ook veel creativiteit vrij.