Bronnen van inspiratie

Taizéviering

Elke avond is om 20.30 uur het avondgebed live te volgen vanuit Taizé.
Klik op Avondgebed Taizé

Zingen en bidden
Te midden van alle angst en zorgen rondom het coronavirus beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.
De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen geleden de volgende tekst (vertaling eronder) die hiertoe een aanzet geeft.
Klik op Lockdown

Klokken als teken van hoop
In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen.
De komende twee woensdagavonden van 19.00-19.15 uur zult u de klokken van de parochiekerk, de Groene Kerk en van het Dorpscentrum horen luiden, net als afgelopen woensdag 18 maart, de Dag van nationaal gebed.
Klik op Klokken van hoop

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden, kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Bijbelgenootschap
Het Bijbelgenootschap biedt een leesplan aan en een blog.
U kunt het lezen door te klikken op: Bijbelse inspiratie in de coronacrisis voor thuis

Ook staan er bemoedigende artikelen van o.a. Rikko Voorberg op Lazarus.

20-3-2020