Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om een financiële bijdrage toe te zeggen voor projecten en organisaties op het gebied van binnenlands diaconaat, werelddiaconaat en zending. Op deze manier hebben we als gemeente de mogelijkheid om op een goede manier te delen van ons genoeg met mensen in nood.

De taakgroep Diaconaat & Zending heeft binnen de PGO de opdracht tot het uitwerken van activiteiten op deze gebieden.

Rond 6 april 2020 worden alle gemeenteleden digitaal of via de post benaderd. In deze mail/brief staat o.a. informatie over projecten die dankzij uw financiële steun medemensen verder helpen, veraf en dichtbij. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u wilt geven en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vòòr 22 april tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft!

Maureen van den Brink, Voorzitter Diaconaat