Net als in 2019, zult u begin april worden benaderd een financiële bijdrage toe te zeggen voor diaconie, werelddiaconaat en zending. We realiseren ons dat in deze verwarrende en moeilijke tijd uw hoofd misschien naar andere zaken staat. Toch willen wij u ook dit jaar in deze tijd om uw toezegging vragen. Met uw steun kunt u bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld voor iedereen.
Gemeenteleden van wie we een e-mailadres hebben, ontvangen op 6 april een e-mailbericht.
De andere gemeenteleden ontvangen de informatie per post. Uw toezeggingsformulier kunt u retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop of in de bus doen van het kerkelijk bureau.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij altijd bereiken via E-Mail of telefonisch 06-23 123 537. Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen, zodat we wederom steun kunnen geven waar die nodig is.
Taakgroep Diaconaat & Zending, Maureen van den Brink, voorzitter