Kindernevendienst

Jammer dat we de komende weken ook geen kindernevendienst kunnen aanbieden in de kerk! In navolging van de enthousiaste manier waarop de leerkrachten van de basisscholen invulling geven aan het geven van ‘onderwijs op afstand’ (via dagelijkse filmpjes, weekroosters, etc.; wat fijn voor de kinderen en ouders dat dit zo goed geregeld wordt!), bieden we jullie de komende weken ook ‘kindernevendienst op afstand’ aan. Met dank aan de uitgever van Kind op Zondag (het materiaal waarmee wij als kindernevendienst werken) staan de materialen die wij gebruiken voor de voorbereiding en de uitvoering van de kindernevendienst nu gratis online: klik op Kind op Zondag
Het betreft een voorbereidingsverhaal  voor u als (groot)ouder of verzorger en een vertelling voor de kinderen met vragen om over door te praten.
Het thema van de veertigdagentijd is Een teken van leven!. We volgen het verhaal van Mozes die opdracht krijgt van God om het volk Israël uit Egypte te bevrijden, de tien plagen, de uittocht uit Egypte en het teken van leven dat God aan het volk Israël geeft in de woestijn. Deze week gaat over de eerste bezoeken van Mozes en Aäron aan de Farao (‘Laat mijn volk gaan’).
Elders op de website van Kind op Zondag staan leuke tips over andere werkvormen en er zijn (Youtube-)filmpjes over het thema, zoals de tekenfilm The Prince of Egypt (1998).
Wij wensen jullie voor de komende zondag een goede kindernevendienst-op-afstand toe!
Willem Pieter Rus

20-3-2020