Klokken van hoop

Wij zullen als PGO de komende drie woensdagen mee doen aan de actie klokken van hoop door het luiden van de klokken van het Groene kerkje.

Klokken als teken van hoop

lees meer

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen.
Help mee om die oproep van hoop letterlijk van de torens te laten horen! 

Laten we de komende drie woensdagavonden van 19.00-19.15 de klokken van onze kerken luiden (Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

3-3-2020