Paasgroetenactie

De jaarlijkse paasgroetenactie, die gepland staat voor zondag 29 maart (zie OKé pagina 6), zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver
20-3-2020