Geliefde broeders en zusters, al bijna twee weken leven we met de ingrijpende maatregelen rond het coronavirus. Ze hebben grote invloed op onze bewegingsvrijheid en ons dagelijks leven. Lege straten, leerlingen die niet naar school kunnen, ouders die les moeten geven en onzekerheid voor mensen die een eigen bedrijf hebben. De maatregelen hebben ook grote invloed op onze contacten met naasten en vrienden. Geliefden die niet meer bezocht kunnen worden in een verpleeg- of verzorgingshuis, bijzondere omstandigheden bij overlijden. Ingrijpende momenten die anders gaan dan we graag zouden willen.
Op maandagavond 23 maart kondigde het kabinet nog strengere maatregelen aan. Alle samenkomsten worden tot 1 juni (tweede pinksterdag) verboden. De regering maakt weliswaar een uitzondering voor religieuze samenkomsten (max. 30 personen), maar als PGO hebben we besloten dat we tot 1 juni geen samenkomsten zullen beleggen. We willen maximaal bijdragen aan de zorg voor onze naasten. Wij zetten vooral in op verbinding via internet en andere media; volg de berichten op de website van de PGO. Daarop kunt u dagelijks even kijken voor inspirerende teksten, liederen, filmpjes en verwijzingen naar, bijvoorbeeld, Taizévieringen. Voor de andere berichten: zie hieronder. De vuistregel blijft: alle geplande bijeenkomsten worden afgelast. Alleen wat doorgaat, wordt aangekondigd.
Als de overheid met nieuwe maatregelen komt, bekijken ook wij de situatie opnieuw.
In gedachten en gebed zijn wij bij iedereen die, op welke manier dan ook, met de gevolgen van deze crisis te maken heeft. Laten wij ons verheugen op het licht van Pasen als teken van hoop en verwachting in deze dagen. Met de (lange) adem van Gods Geest houden we het samen uit tot Pinksteren, kome wat komt.
Marien den Boer, voorzitter kerkenraad
Aart Verburg, predikant