Uit het Breed Moderamen

Gisteravond heeft het Breed Moderamen vergaderd. Ieder in zijn of haar eigen huis. Ook hier bood het digitale tijdperk uitkomst en zo hebben we ook een groepsfoto kunnen maken. We waren op afstand samen.

In dit stukje vindt u vooral de hoofdlijnen van de besluitvorming. In deze en komende gemeenteberichten wordt u verder geïnformeerd over de uitwerking hiervan. Kijk ook op de website van de PGO voor meer informatie en inspiratie.

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vragen over pastoraat en contact. In ontmoeting met God en met elkaar zijn we gemeente en dat is belangrijk in de beleving en uiting van ons geloof.
Allemaal deelden we hoe belangrijk fysiek contact in die ontmoeting is, maar ook dat dit in deze tijd tot alleen noodzakelijk fysiek contact beperkt moet worden. Dit ook in lijn met de maatregelen vanuit onze overheid.
Het hebben van contact met elkaar vinden we belangrijk en er zijn alternatieven voor fysiek contact. We hebben afgesproken op andere manieren het contact met elkaar te stimuleren, zoals per telefoon of digitaal. Juist door deze middelen blijft het niet bij een vluchtig contact op minimaal 1,5 meter, maar is er tijd voor een wat langer gesprek.

Onze overheid heeft ook aangegeven dat de diverse maatregelen in ieder geval tot 6 april van kracht blijven. Als PGO volgen wij dit. Omdat het nog zeer onzeker is wat er na 6 april gebeurt, hebben we ook een besluit genomen rond de vieringen in de Stille Week. Deze vieringen worden alleen via de kerkomroep uitgezonden. We hebben hiervoor gekozen vanuit het oogpunt van voorbereiding van de diensten en de inschatting dat ook na 6 april nog maatregelen van kracht zullen blijven. Er zijn gisteren diverse mooie en leuke ideeën gedeeld om deze vieringen een bijzonder karakter mee te geven. Hierover wordt u later verder geïnformeerd.
Ook de gemeenteavond die we in april hadden willen organiseren, hebben we voor onbepaalde tijd uitgesteld.
We werken aan een videoverbinding met de Groene- of Willibrordkerk, zodat de diensten in beeld en geluid te volgen zijn.

Zoals wij ook in de gemeenteberichten van vorige week aangaven, hebben deze situatie en maatregelen een grote impact op de manier waarop we elkaar ontmoeten en gemeente zijn. Laten we dankbaar zijn voor de mogelijkheden die we wel hebben en daar gebruik van maken.

Namens het Breed Moderamen
Marien den Boer, voorzitter

20-3-2020