Virtuele koffieochtend: Songs of Freedom

Elke maand komt er een vaste groep gemeenteleden samen in het Willibrords erf van de groene kerk. Dan wordt er over een thema gesproken en bij gepraat. Dat kan nu helaas niet vanwege de maatregelen. Ds. Rian Veldman heeft daarom vorige keer een uitzending opgenomen met verzoeknummers ter bemoediging in deze tijd. Dat leverde een […]

Stichting Straatpastoraat

Stichting Straatpastoraat bedankt de PGO-leden via onderstaand bericht.Op 5 april is gecollecteerd voor het Straatpastoraat in Leiden. Dit leverde de penningmeester van de stichting een hele reeks overschrijvingen op. Ook in deze moeilijke tijd probeert straatpastor Femke Post haar werk zo goed mogelijk te doen. De vieringen in De Bakkerij in Leiden gaan al niet […]

Liedboek lenen?

Aan het begin van de kerkdiensten en de avondgebeden online doen we de suggestie dat u thuis een Bijbel en een liedboek klaar kunt hebben. Van een paar mensen ving ik op dat ze geen liedboek thuis hebben. In de kerk deelt de ontvangstcommissie de liedboeken altijd zo vriendelijk uit… Ja, en dan staan de […]

Inzameling voor de voedselbank

Nu we niet bij elkaar kunnen komen in de kerk voor de eredienst, is het ook niet mogelijk in de kerken voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Dat is jammer in een tijd waarin – helaas – steeds meer mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft besloten – gedurende […]

Zachtmoedig, zachtaardig?

We zijn nog steeds thuis, belemmerd in onze gewone doen en laten. Aan die situatie is niet zovele te veranderen, wel aan hoe we ons er doorheen slaan. Rutte noemde dit de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Niet zo gek dus dat veel mensen zich angstig, geprikkeld of gespannen voelen. En dan te bedenken […]

Bericht over de klokken van hoop

Beste lezers, Allereerst willen we allen die deelnemen of hebben deelgenomen aan ‘klokken van hoop’ hartelijk danken voor het enthousiasme en de betrokkenheid. De vele reacties zijn hartverwarmend. Van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg zijn klokken geluid.We zijn erg dankbaar dat we met elkaar zo’n verbondenheid gestalte konden […]

Herinrichting van de Groene of Willibrordkerk

De coronaperiode wordt gebruikt voor herinrichting van het Groene Kerkje. Met deze herinrichting willen wij tegemoetkomen aan wensen vanuit de gemeente om te voorzien in een beter verwarmingssysteem en om meer zitcomfort te verkrijgen. Daar komen praktische redenen bij. Een betere klimaatbeheersing door een verbeterd verwarmingssysteem is nodig voor het orgel, en vervanging van de […]

Omarm

Dit lied van de Zeeuwse band Bløf vind ik, naast poëtisch, ook heel hoopgevend. Er zijn zaken in het leven die we liever niet meemaken, maar waarvoor je niet altijd kunt weglopen. Wat mij troost in dit lied, is dat ik voel dat de zanger het moeilijk heeft, maar toch zijn hand uitsteekt naar de […]

Dank!

Op 12 maart veranderde ons leven ingrijpend. Het kabinet nam drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.De maatregelen hadden ook grote gevolgen voor het kerkelijk leven. Samenkomen mag nu alleen nog in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld uitvaarten), bezoek moet tot een minimum beperkt worden.In korte tijd moest er nagedacht, besloten, gewerkt […]

Derde Avondgebed: De vrucht van de Geest is zachtmoedigheid

De avondgebeden tussen Pasen en Pinksteren hebben als thema: de vrucht van de Geest (Galaten 5: 22-23). Deze week staat de vrucht van de zachtmoedigheid centraal. ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven’, Matteus 5: 5. Wie zijn deze zachtmoedigen eigenlijk? En is zachtmoedig hetzelfde als kwetsbaar? Waarom krijgen juist zij eigen grond?In het eerste gedeelte van […]