Bericht over de klokken van hoop

Beste lezers,

Allereerst willen we allen die deelnemen of hebben deelgenomen aan ‘klokken van hoop’ hartelijk danken voor het enthousiasme en de betrokkenheid. 
De vele reacties zijn hartverwarmend. Van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg zijn klokken geluid.
We zijn erg dankbaar dat we met elkaar zo’n verbondenheid gestalte konden geven.

Begin van een nieuwe fase

Dinsdag 21 april j.l. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Voor sommigen was de boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet veel aan de situatie lijkt te veranderen.

Toch zien we met de opening van de basisscholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase. 
De kinderen gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig te werken.
De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen.

Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.

We hebben daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen. 

Laatste luidingen ‘klokken van hoop’ (29 april en Bevrijdingsdag)

Het beëindigen van ‘klokken van hoop’ betekent dat woensdag 29 april a.s. de laatste ”woensdagavond-luiding” zal zijn.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden.
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

De vlaginstructies voor Bevrijdingsdag kunt u hier vinden:https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/viering-organiseren/vlagprotocol

Aanbevolen luidingen (facultatief)

Luiding Koningsdag 27 april

Op maandag 27 april is het Koningsdag. Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. De Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen heeft een programma voor deze dag bekend gemaakt (https://www.oranjebond.nl/programma-woningsdag-2020/). Klokgelui maakt hier deel van uit als aankondiging van de Nationale Aubade. De Oranjebond vraagt of klokken geluid kunnen worden van 09.45-10.00. Om 10.00 uur wordt het Wilhelmus thuis gezonden, via de media verbonden met het Concertgebouworkest, dat het volkslied muzikaal zal begeleiden. Vlaginstructies kunt u hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-de-vlaginstructie

Luiding Dodenherdenking 4 mei

In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Het Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te blazen om 19.58 uur ). 

Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Als u lokaal de klokken wilt luiden (vanaf 19.45 uur), houd u dan rekening met de taptoe om 19.58. Waar dat mogelijk is (en de corona- en veiligheidsmaatregelen dat toelaten) zou men er aan kunnen denken om taptoe van de toren te laten blazen. Er is een aangepast vlagprotocol (namelijk de hele dag de vlag halfstok), dat kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/vlagprotocol

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

We wensen u veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Michael van den Bergh

Hans de Rie

en de klokkenluiders van de Paradijskerk