Derde Avondgebed: De vrucht van de Geest is zachtmoedigheid

De avondgebeden tussen Pasen en Pinksteren hebben als thema: de vrucht van de Geest (Galaten 5: 22-23). Deze week staat de vrucht van de zachtmoedigheid centraal. ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven’, Matteus 5: 5. Wie zijn deze zachtmoedigen eigenlijk? En is zachtmoedig hetzelfde als kwetsbaar? Waarom krijgen juist zij eigen grond?
In het eerste gedeelte van het Avondgebed zullen we (actuele) verhalen en gedachten over dat thema delen. Daarvoor is uw inbreng nodig! Wat is voor jou/u zachtmoedigheid? In wie, wat of wanneer heeft u zachtmoedigheid ontmoet? Laat het me weten via email stuur E-Mail. Ik hoor/lees het graag!
Woensdagavond 29 april, 19.30 uur, live uit het Groene kerkje
Ds. Iris van der Heul