Erediensten en hoogtijdagen in beeld vanuit de Groene Kerk

In maart heeft het Breed Moderamen in verband met het Covid-19 virus het besluit genomen dat vanaf 15 maart er geen openbare erediensten meer zijn in de kerk. Op zondag zijn slechts het minimaal aantal benodigde mensen in de kerk, op veilige afstand van elkaar. Gemeenteleden kunnen via Kerkomroep.nl. de dienst meeluisteren.
Vanuit de gemeente kwam de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om mee te kijken in plaats van alleen te luisteren. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt om dat vóór Pasen te realiseren en het is gelukt!
In de GWK is een videocamera geïnstalleerd, zodat de gemeenteleden, naast geluid, nu beeld hebben. Bij de installatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de AVG-regels.
Van deze mogelijkheid kan ook gebruik worden gemaakt bij rouw- en trouwdiensten, informatie bij het Kerkelijk Bureau.
Vanaf komende woensdag (8 april) kunnen alle diensten rond en op Pasen via livestream worden bekeken. Hiervoor zijn we overgeschakeld op de website Kerkdienstgemist.nl.
Het is heel eenvoudig: u gaat op internet naar www.Kerkdienstgemist.nl. Dan ziet u rechts een balk ‘zoek kerk’, type daar ‘Oegstgeest’ in en kies ‘Groene Kerk’.
Daar ziet u welke diensten zijn opgenomen of vanaf wanneer ze te zien zijn.
De huidige mogelijkheid om via Kerkomroep.nl naar de dienst te luisteren, blijft voorlopig hiernaast gewoon bestaan.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes

Kerkdienstgemist Beeld en Geluid

Kerkomroep Groene Kerk Alleen geluid

7-4-2020