Resultaten Actie Kerkbalans 2020

Inmiddels ligt de jaarlijkse Actie Kerkbalans alweer enkele maanden achter ons en kunnen we de ‘balans’ opmaken. In totaal hebben 728 leden een bedrag aan de PGO toegezegd, samen goed voor 245.998 euro. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Het totaalbedrag aan toezeggingen is daarmee iets hoger dan vorig jaar (toen was per 1 april 241.164 euro toegezegd). Het aantal leden dat meebetaalt aan onze kerk, is echter wel zo’n 100 lager dan vorig jaar. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar mocht u zich aangesproken voelen en alsnog willen bijdragen, dan kunt u contact opnemen via E-Mail. Elke bijdrage telt! Met uw bijdrage toont u uw betrokkenheid bij de PGO en draagt u bij aan het werk van onze gemeente.