Stichting Straatpastoraat

Stichting Straatpastoraat bedankt de PGO-leden via onderstaand bericht.
Op 5 april is gecollecteerd voor het Straatpastoraat in Leiden. Dit leverde de penningmeester van de stichting een hele reeks overschrijvingen op. Ook in deze moeilijke tijd probeert straatpastor Femke Post haar werk zo goed mogelijk te doen. De vieringen in De Bakkerij in Leiden gaan al niet door. Daarom is juist nu een klein beetje contact heel erg belangrijk voor de dak- en thuislozen. Veelal gebeurt dat via Whatsapp of de telefoon, soms is een een-op-een gesprek nog mogelijk.
De bijdrage van de vele gevers maakt mogelijk dat Femke Post haar werk kan voortzetten.

Taakgroep Diaconaat & Zending