Voorbeden gevraagd

We kennen in onze gemeente de mogelijkheid om voorbede voor iets of iemand te vragen. Regelmatig horen we dat dat mensen goed doet. Onder normale omstandigheden wordt zo’n verzoek in het voorbedenboek geschreven. Aan het begin van de dienst worden de voorbeden opgehaald door de diaken van dienst. De voorganger neemt de gevraagde voorbede mee in het dankgebed aan het eind van de dienst. We ervaren het doen van voorbeden voor elkaar als een teken van verbondenheid. Tegelijkertijd beseffen we dat privacy hierbij een gevoelige zaak is. Daarom hebben we afgesproken: wie een voorbede aanvraagt en daarbij een naam noemt van degene voor wie gebeden wordt, moet dit vóór de dienst even bij de voorganger melden. In de kerkenraadskamer of per telefoon. Dan weet de voorganger dat degene voor wie wordt gebeden ermee instemt dat zijn of haar naam wordt genoemd. In deze corona-tijden is er geen voorbedenboek. De predikanten ontvangen graag verzoeken om voorbeden. Belt u een van hen, dan wordt het doorgegeven voor de volgende zondag.
Ds. Aart Verburg