Allerbeste Trooster

Nely doet het gekozen thema van de Avondgebeden (vruchten van de Geest) vanaf het begin al aan de praktische dagelijkse adviezen/regels (buiten het kloosterleven om) in de boeken van de Benedictijner monnik/ schrijver Anselm Grun herinneren; thuis heeft ze diverse boeken van hem in de kast staan. 

Met name het boek met de titel “Trau deiner Kraft” wil ze onder de aandacht brengen. “Als monnik geeft hij vele praktische dagelijkse adviezen in tijden van crises. Dit boék schreef hij na de bankencrisis in het jaar 2008, maar dergelijke problematiek steekt helaas vanwege het corona virus opnieuw de kop op. De zeven gaven van de Heilige Geest heeft hij als schrijver, wat mij betreft kort en bondig in economische helder als wegwijzers voor buitenstaanders uiteen gezet. Op weg naar Pinksteren vind ik troost in deze woorden:

Consolator optime – allerbeste trooster 

Troosten bestaat niet uit het goedkoop wegpraten van een troosteloze situatie. Maar uit het scheppen van nieuwe toestanden, waarover de Geest zich opnieuw kan verblijden en waarmee Hij tevreden kan zijn. Het Latijnse woord con-solator betekent eigenlijk ‘met’ de eenzame zijn; in diens eenzaamheid binnengaan, met hem zijn eenzame weg gaan en bij hem blijven in zijn nood en isolement. Het woord ’troost’ komt van trouw en houdt verband met standvastigheid. Wie troosteloos is, heeft geen grond om op te staan. Hij heeft iemand nodig die naast hem staat en hem bijstaat. Hij heeft de bijstand nodig die Christus ons beloofd heeft; De Heilige Geest. Deze Parakleet, de helper die we erbij roepen, spreekt woorden die ons oprichten en ons nieuwe wegen wijzen. 

Zo is de Heilige Geest, als onze bijstand, de beste trooster die we kunnen krijgen. Hij gaat binnen in onze eenzaamheid, Hij gaat met ons en staat ons bij. Hij spreekt niet alleen troostende woorden tot ons, maar Hij helpt ons en schenkt ons nieuwe standvastigheid en een stevige basis. Dan vallen we niet om als een slag van het noodlot ons treft. We blijven overeind omdat de Geest van God ons bijstaat.”