Bericht van Breed Moderamen 27-5-2020

Voorzichtig samen vieren

Het kabinet versoepelt stapje voor stapje de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We zijn dankbaar dat dit kan. De PKN raadt kerken ook aan om het fysieke samenkomen weer te gaan opstarten en heeft hiervoor ook een protocol opgesteld.
Het breed moderamen (BM) van de PGO heeft op 19 mei, in lijn met de landelijke kerk, besloten weer samen te komen. Ook wij doen dat stapje voor stapje en er moet veel worden georganiseerd.
Het BM heeft daarom een commissie ingesteld en hen gevraagd te kijken wat er nodig is om de vieringen en activiteiten weer op te starten.
Er wordt voor de PGO een protocol opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op de looproutes, zitplaatsen in de kerk, schoonmaak en hoe het aanmelden voor aanwezigheid in de viering zal verlopen. Zodra hierover meer bekend is, vindt u dit op de website en in de gemeenteberichten.
Het BM heeft besloten om, in ieder geval, op 7 juni een viering te houden waarin, onder anderen, de dochter van Danielle Mooibroek en Michael van der Spek, Meike, wordt gedoopt. Vanuit de PKN is een handreiking gedaan aan gemeenten om door middel van een stok met een Sint Jacobsschelp de doop te kunnen bedienen.

Het BM hoopt dat, zo spoedig mogelijk na 7 juni, ook weer een reguliere viering (met maximaal 30 personen) kan worden gehouden in de Groene Kerk.
De diensten blijven te volgen via Kerkdienstgemist en na de dienst is er samen koffiedrinken via Zoom.

In het protocol wordt ook aandacht besteed aan het samenkomen van vergaderingen en kringen. Het zal voor velen heel fijn zijn om weer samen te mogen komen. Tegelijk zal het ook spannend zijn. Daarom doen we het samen stapje voor stapje. Wanneer u vragen heeft kunt u die altijd stellen aan de voorzitter en scriba van de Kerkenraad of de predikanten.
Breed Moderamen