Bericht van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) – Digitaal vieren: we doen het met elkaar

Afgelopen week kwamen we als TEK voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bij elkaar. Nou ja, bij elkaar…. dat wil zeggen, digitaal, via een beeldbel-vergadering.
Een aantal zaken stond op de agenda waaronder een reflectie op de digitale vieringen. Als uitgangspunt voor ons gesprek namen we onze eigen ervaringen. We spraken met elkaar over de vraag of het lukt de digitale vieringen mee te maken en hoe het bevalt. En of het lukt je aandacht te behouden, je te concentreren en mee te vieren. En of je een ontwikkeling bij jezelf bemerkt wat gevoel van betrokkenheid en participatie betreft. Of er momenten waren waarbij je werd geraakt.
Het werd een waardevol gesprek, van hart tot hart, ondanks de beperkingen die het beeldbellen met zich meebrengt. We brachten elkaar op ideeën. Een aantal ervaringen/tips willen we met u delen:
– Fysiek meedoen (voor zover dat mogelijk is) met het zingen, het bidden, de rituelen vergroot je gevoel van participatie aan en betrokkenheid met de viering. Het maakt je van een toeschouwer een participant. Hoe doe je dit?
– Het begint met de voorbereiding vooraf. Zorg ervoor dat je op tijd klaar zit voor je scherm. Houd kaars, liedboek en Bijbel bij de hand. Het is fijn als je de liturgie op een tweede scherm of uitgeprint naast je hebt liggen. Neem het van tevoren door.
– Als de kaars wordt aangestoken, steek dan zelf een kaars aan, bedenk dat op dat moment nog veel meer gemeenteleden een kaars aansteken als teken van verbondenheid.
– Als er wordt gebeden, sluit je ogen of bij gesproken gebed praat hardop mee.
– Als er wordt gezongen, zing dan zo mogelijk mee of lees de tekst aandachtig mee.
Gevoel van betrokkenheid en participatie vergroten kan ook op de volgende manieren:
– Stuur de voorganger in de week voorafgaand aan de viering een voorbede of gebedsintentie.
– Er wordt geëxperimenteerd met het van tevoren opnemen van liederen door een aantal mensen uit onze gemeente. In een klein groepje, op veilige afstand. Als je, als u eens mee wilt zingen, laat het ons weten.
– Maak geld over aan het doel waarvoor in die week wordt gecollecteerd.
– Doe mee met de ‘digitale koffiedrink Zoom-sessies’. Als TEK zijn we het erover eens dat dit een heel waardevol initiatief is. Het even zien van elkaar en de gesprekken in kleine samenstelling in de digitale koffiekamer zijn waardevol en vergroten het gemeentegevoel. Laat het weten als u hier hulp bij nodig hebt.
– In deze tijd waarin de maatregelen iets losser mogen, kun je overwegen of je bij een viering in je huiskamer iemand anders uitnodigt om samen naar het scherm te kijken en te vieren.

Dit zijn zo wat ervaringen/ideeën.
Als TEK zijn we benieuwd hoe het u vergaat in uw huiskamer. We nodigen u daarom van harte uit om uw ervaringen met ons te delen. Wij kunnen eventuele tips/ervaringen weer doorgeven. Stuurt u uw reactie naar de taakgroep E-Mail
Namens de TEK, Heleen van Diggele

Bericht vervalt op 24 november 2021